zandkorrels

zandkorrels

Lezen, schrijven, observeren.

Ik wil zandkorrels, steentjes en rotsblokken taal rondstrooien.

BRIEFROMAN

korrelsGeplaatst door José vr, juni 02, 2017 13:21:25

Literatuur is de theorie van de praktijk, schrijft Juli Zeh in Briefroman. Ook zegt ze: in romans worden thema's behandeld die in het dagelijks leven voorkomen. Door literatuur krijgt de lezer vat op de complexiteit van het leven. Literatuur vermag iets soortgelijks als muziek: het onzegbare, onuitsprekelijke en onbeschrijflijke waarneembaar maken. Een lezer treft in een boek thema's en motieven aan die nooit bij de schrijver zijn opgekomen. Daaruit blijkt dat literatuur groter is dan het schrijven en dat is precies de reden waarom mensen boeken lezen. Een lezer moet net als de schrijver bereid en vaardig zijn zich te focussen, zich te laten vallen, te blijven hangen, uit te vloeien, te aanschouwen, tijd te laten verstrijken, kortom: tot zichzelf en bij zichzelf komen.

Het bovenstaande komt misschien wat elitair en belerend over, maar denk nu niet dat Briefroman een saai boek is. Dat is het zeker niet! Het is een verzameling boeiend en humoristisch geschreven mails, waarin de schrijfster aan vrienden en andere relaties vertelt wat volgens haar schrijven, literatuur en schrijverschap inhouden. Nu en dan wordt de lezer getrakteerd op een andersoortige mail, bijvoorbeeld een waarin ze de gemeente verzoekt haar een extra papiercontainer te bezorgen. Ze verwacht dat dit verzoek wordt ingewilligd, want papiercontainers zijn immers een voor schrijvers noodzakelijk attribuut. Daar denkt haar gemeente heel anders over, waarna Zeh in komische vervolgmails uitlegt dat ze dit verkeerd zien.

Maar Briefroman gaat toch vooral over literatuur en het belang daarvan. Literatuur kan een lezer helpen zich een mening ergens over te vormen, vindt Juli Zeh. In de huidige tijd lijken mensen hun kritisch bewustzijn uit te besteden aan de bevoegden van de expertocratie en veroorzaken zo hun eigen onmondigheid. Het is voor de schrijfster een reden zich nu en dan schriftelijk dan wel mondeling te mengen in actuele discussies.

Voor iedereen die wel eens schrijft of leest, is Briefroman een aanrader. En ook voor iedereen die aan het (na)denken gezet wil worden.